Általános Szerződési Feltételek

2015.10.30 11:55

 

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Oldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános SzerződésiFeltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra,kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.Az Oldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

 

Ügyfélszolgálat:  dollmdress@gmail.com

 

Tárhely szolgáltató:Powered by Webnode

Üzemeltetői adatok

Cégnév:Tóthné Kecskés Mónika Egyéni Vállalkozó

Székhely:3200 Gyöngyös Deák Ferenc utca 34/1

Telephely: 3200 Gyöngyös Deák Ferenc utca 34/1

Adószám:665 996 52 130

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség:  dollmdress@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 70 429 02 03

Bankszámlaszám/ HUF: 1173903020056216

Weboldal:   dolldress.hu

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A megjelenített termékek on-line,rendelhetőek,Postai utánvéttel.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és tartalmazzák a törvényben előírt mindenkor aktuális Általános Forgalmi Adót, azonban nem tartalmazzák a szállítási költséget.

A szállítási költség, külön rendelkezés hiányában a Vevőt terheli.

A szállítási költségek a csomagolási költségeket tartalmazzák, így arra külön díj nem kerül felszámításra.

A szállítási költségek megállapításánál a Magyar Posta Zrt. aktuális díjszabásai az irányadók.

Cégünk fenntartja az árváltoztatás jogát a termékek, és a szállítási költségek tekintetében is.

Termékrendeleéskor, csak forintban történő fizetésre van lehetőség.

Kiszállítást kizárólag Magyarország területére teljesítünk.

 

Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. Elektronikus írásbeli rendelés alapján.

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 14.00 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására.

Amennyiben az a munkaidő lejárta után, hétvégén, munkaszüneti- vagy ünnepnapon történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a rendelés leadásátóll számított 3 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek a valóságot tükrözik,bizonyos esetekben színbeli eltérések szerepelnek.

Rendelés menete

Rendelés Csak E-mailben !

Az E-mail-ben szerepelnie kell:

- A termék, vagy terrmékek, fotó alatti sorszáma.

- Megrendelő neve.

- Megrendelő pontos címe.

- Megrendelő telefonos elérhetősége.

Kérjük, hogy a megrendelés pontos teljesítése érdekében Szállítási-, illetve Számlázási címét, email címét és telefonszámát pontosan adja meg. 

Ezek hiányában meghiúsulhat a kapcsolatfelvétel, és a megrendelés teljesítése.

A megrendelés elküldése regisztráció nélkül is lehetséges! 

A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetésének módja

A megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek kell kifizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levélalapján minden költséget tartalmaz.

A számlát  a csomag tartalmazza. 

Kérjük a csomagotkézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegyeát a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem állmódunkban elfogadni!

Fizetési lehetőségek:

-       Utánvét: A Vevő a csomag átvételekor a futárnak fizeti ki a számla ellenértékét, mely tartalmazza a megrendelt áru értékét + a szállítási költséget. Amennyiben a Vevő a csomag kiszállításakor nem tartózkodik a szállítási címként megadott helyen, úgy lehetősége van 5 munkanapon belül a címhez tartozó Postahivatalban átvenni küldeményét.

Házhoz szállítás, információk

Az MPL (Magyar Posta Logisztika) a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére.

 Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra.

 Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. 

Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. 

A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet (a címhez tartozó Postahivatal), illetve őrzési időt (5 munkanap), ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a csomagok hétvégi kiszállítására nincs lehetőség. 

Amennyiben a munkaidő lejárta után, hétvégén, munkaszüneti- vagy ünnepnapon adja le megrendelését, úgy az,  az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

Házhoz szállítás díjszabása

A házhozszállítást a Magyar Posta Zrt. teljesíti, a mindenkori díszabásoknak megfelelően.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! 

Át nem vett,visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő

átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Garancia

Termékekre javítási garanciát vállalunk.

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.)kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termékkézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat aszerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek az alábbiak:

-       Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiai mozgások, ingadozásoktól függ.

-       Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romló       élelmiszerek esetén.

-       Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolásátfelbontotta.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendeletértelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti atermék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötöttszerződésekről szóló törvényből:

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogáta) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. §szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéses etében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított tizennégy munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számítotthárom hónap elteltéig gyakorolhatja.

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – atermék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerintiesetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor,ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor iselállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint tizennégy munkanap van hátra.

(4)Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni,ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozásköteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodásahiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot:

a)     szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b)     olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynekára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásátólfügg;

c)     olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d)     hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftverpéldányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e)     hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

f)      szerencsejáték-szerződés esetében.

A törvény további részletei megtekintése itt.

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti amegadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonontörténő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassavissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minden esetben a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel)küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértés ekelkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült,vagy hiányos volt)

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül cégünk a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.(Előzetes egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Adatkezelés

A dolldress.hu oldal használata során a dolldress.hu üzemeltetője részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az az MPL alvállalkozója. (Pl: Futárszolgáltat, a megrendeléskézbesítéséhez). A dolldress.hu oldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

Ezen adatokat a dolldress.hu üzemeltetője kizárólag jogilag hitelesen indokolt,és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. 

Amennyiben nemszeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészőjebeállításaiban. 

Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. 

A cookie egy olyan fájl, amely eta szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. 

A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. 

Amegrendelés folyamán rögzített adatokat a dolldress.hu üzemeltetője. megrendelés teljesítéséhez használja fel. 

Az egyes informatikai rendszerek által, a dolldress.hu oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. 

A dolldress.hu oldal böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat cégünk bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető amegadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a :dollmdress@gmail.com  e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései azirányadók.

A dolldress.hu oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a dolldress.hu.üzemeltetőjének általános szerződési feltételeit,továbbá adatkezelési elveit.